• 35a92a35a7522766abc2cae65c8681ad45
 • 528b1ec88ee5103304d454d8ccd9ec6963
 • 3f382c1d420b599b044bb5fee9c9674093
ĐC: Cụm III - Trạch Mỹ Lộc
 • Dương Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979492305
  • Email:
   kimdung68@gmail.com
 • Tran A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   trana.sgddt@tentinh.gov.vn