• 35a92a35a7522766abc2cae65c8681ad45
 • 528b1ec88ee5103304d454d8ccd9ec6963
 • 3f382c1d420b599b044bb5fee9c9674093
ĐC: Cụm III - Trạch Mỹ Lộc
 • Cao Văn Thỏa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP
  • Điện thoại:
   0904276994
  • Email:
   caovanthoa@gmail.com
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.8268111
  • Email:
   lb.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn