• 35a92a35a7522766abc2cae65c8681ad45
 • 528b1ec88ee5103304d454d8ccd9ec6963
 • 3f382c1d420b599b044bb5fee9c9674093
ĐC: Cụm III - Trạch Mỹ Lộc
 • Nguyễn Đ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nd.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Chu Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.82000
  • Email:
   cthi.sgddt@tentinh.gov.vn